Zaznacz stronę

Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Kętrzynie pod kątem stworzenia miejsc umożliwiających całoroczną sprzedaż bezpośrednią produktów wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych.

Zakres projektu:

W wyniku realizacji projektu przebudowane zostanie m.in. oświetlenie, środkowe stoiska kupieckie zostaną połączone, obudowane i zadaszone, wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz stworzone zostanie miejsce do wolnego handlu.

Okres realizacji projektu:  2018

Źródła finansowania projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu:       536 003,08 zł

Dofinansowanie:         341 058,00 zł

Wkład własny:            194 945,08 zł

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast