Zaznacz stronę

Doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Cel projektu:

Celem projektu jest wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Zakres projektu:

W wyniku realizacji projektu do 4 szkół podstawowych – Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi zakupione zostanie  wyposażenie do gabinetów pielęgniarki szkolnej.

Okres realizacji projektu: 2017

Źródła finansowania projektu:

Dotacja celowa na realizację zadań własnych określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

Wartość projektu: 20 156,00 zł
Dofinansowanie:   20 156,00 zł

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast