Zaznacz stronę

Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1

Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia w szkołach podstawowych nr 1, 3 i 4 prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn w zakresie kompetencji kluczowych (matematycznych i naukowo-technicznych) uczniów w wyniku wyposażenia pracowni kompetencyjnych a także w zakresie podniesienia jakości zajęć sportowych realizowanych przy szkole podstawowej nr 1.

Zakres projektu:

Projekt obejmuje remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 oraz doposażenie pracowni matematycznych (SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 4), chemicznych (SP Nr 3, SP Nr 4), biologicznej i fizycznej (SP Nr 4).

Okres realizacji projektu:  2018

Źródła finansowania projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 1 038 509,60 zł
Dofinansowanie:      819 944,73 zł
Wkład własny:         218 564,87 zł

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast