Zaznacz stronę

Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej w Kętrzynie

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Zakres projektu:

Projekt swoim zakresem obejmuje budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie.

Okres realizacji projektu: 2017 – 2018

Źródła finansowania projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość zadania:  11 326 764,48 zł
Dofinansowanie:        755 000,00 zł
Wkład własny:      10 571 764,48 zł

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast