Zaznacz stronę

Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne szkolenia adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY!

Więcej informacji pod adresem https://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=3239&catid=34&Itemid=54&lang=pl 

Rozmiar czcionki