Zaznacz stronę

Adaptacja lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kaszubskiej 7 na mieszkanie chronione

Cel projektu:

Utworzenie elastycznego systemu wsparcia, umożliwiającego osiągnięcie maksymalnej niezależności we własnej przestrzeni życiowej poprzez stworzenie możliwości do samodzielności i niezależnego życia, które prowadzić będzie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Zakres projektu:

Zakres zadana obejmuje remont mieszkania, w tym m.in. wymianę c.o. węglowego na elektryczne wraz z rozprowadzeniem c.w.u, dostosowanie mieszkania dla osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdów przed wejściem do budynku i na klatce schodowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu do mieszkania.

Okres realizacji projektu:  2017

Źródła finansowania projektu:

Zadanie dofinansowane w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wartość inwestycji:      106 060,00 zł
Dofinansowanie:            53 030,00 zł
Środki własne:               53 030,00 zł

 

 

Rozmiar czcionki