Zaznacz stronę

O smogu

Nadmierne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego występuje na ponad 20% powierzchni Polski.

Coraz częściej słyszymy z mediów alarmujące informacje o smogu. Sezon grzewczy w Polsce to apogeum zanieczyszczenia powietrza. Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika,że stopień zanieczyszczeń powietrza zależy w znacznej mierze od tego,czym palą w piecach sąsiedzi, odległości od drogi ,pory roku,pogody.

Czym jest smog?

Słowo smog powstało ze zbitki dwóch słów z jęz.angielskiego: smoke (dym) i fog(mgła).

To zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych : znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody.

Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Substancje szkodliwe emitowane są do atmosfery wskutek procesów naturalnych, jak i działalności człowieka . Zanieczyszczenia szczególnie szkodliwe dla zdrowia ludzi to pył zawieszony PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a) piren. W naszym województwie powstają one głównie w procesach spalania paliw stałych ( węgla kamiennego oraz drzewa ), jak również w mniejszym stopniu paliw płynnych (ropy naftowej i jej pochodnych ).Wysokie stężenie

Ilość emitowanych substancji zależna jest od ilości i jakości wykorzystanego paliwa, sprawności kotła spalającego substancje oraz filtrów założonych na emitorach.

W udziale emisji pyłów do atmosfery największy udział ma emisja pochodząca ze spalania paliw w celach grzewczych w małych lokalnych kotłowniach; domach jednorodzinnych lub kamienicach.

Stopień szkodliwości pyłu zależy od średnicy ziaren – za szkodliwy dla zdrowia ludzi uważa się pył o średnicy do 10µm – tzw.PM 10 i PM 2,5, który może przedostawać się do górnych dróg oddechowych wraz z wdychanym powietrzem, może powodować choroby układu oddechowego,m.in. astmę oraz jej napady, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową, zwiększenie zapadalności na nowotwory oraz POChP ( przewlekłą obturacyjną chorobę płuc).

Emisja pyłu zawieszonego PM 10 jest silnie powiązana z emisją rakotwórczej substancji, jaką jest benzo(a)piren. Substancja ta powstaje podczas spalania paliw stałych (węgiel, drzewo ) oraz śmieci w niskiej temperaturze.Ogrzewanie domów powoduje nawet 87% całej emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu.Każdy wdychając trujący benzo(a)piren może czuć się,jak palacz.

Spalając śmieci w paleniskach domowych,szczególnie z tworzyw sztucznych;plastiku zanieczyszczamy powietrze bardzo silnymi truciznami, jakimi są dioksyny. Liczne badania naukowe potwierdzają ich niekorzystny wpływ na żywe organizmy już w małych dawkach powodując: zmiany skórne, zaburzenia hormonalne,,bezpłodność oraz uszkodzenia wątroby.